Kontakt

Ako vykonávať SRT terapie na diaľku

O metóde Spiritual Response Therapy je všeobecne známe, že sa dá vykonávať nielen za osobnej účasti klienta, ale aj na diaľku bez jeho prítomnosti. Ak sa metódou SRT zaoberáte a ešte ste sa do diaľkových terapií nepúšťali alebo sa chcete v nich zdokonaliť, tento príspevok je určený práve vám.

Na to, aby ste sa mohli pustiť do vykonávania SRT terapií na diaľku, je samozrejme nutné, aby ste celkovo dobre poznali metodológiu práce s SRT a mali aj niekoľko osobných terapií už úspešne za sebou. Ak túto podmienku spĺňate, postupujte nasledovne:

 1. na čistý papier si zapíšte osobné údaje klienta: jeho meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a prípadne môžete aj nejaký ďalší údaj, ktorý by klienta jednoznačne charakterizoval (môže to byť jeho prezývka, telefónne číslo, e-mail..),
  .
 2. pod tieto údaje si heslovite poznačte problémy, s ktorými sa na vás klient obrátil a ktoré by chcel v rámci terapie riešiť,
  .
 3. vykonajte procedúru nazvanú Príprava k práci (vyučuje sa na kurzoch SRT), ktorou sa pred prácou na klientovi vyčistíte, odosobníte, uzemníte a prečistíte vaše vzájomné väzby ako aj prípadnú podvedomú negativitu,
  .
 4. presvedčte sa, či duša klienta súhlasí s vykonaním SRT terapie. V prípade, že nesúhlasí, skúste vypátrať a prečistiť príčinu a všetky blokujúce energie, ktoré môžu tento jav spôsobovať. Ak sa vám ani po dodatočnom čistení nepodarí odstrániť dôvod nesúhlasu, SRT terapiu klientovi nevykonávajte. Odložte ju na neskôr resp. oslovte o pomoc skúsenejšieho SRT terapeuta,
  .
 5. postupujte podľa štandardnej čistiacej procedúry, ktorú ste sa na kurzoch SRT naučili a vyčistite klientovi všetky programy súvisiace s problémami, ktoré uviedol. Priebeh čistenia si zaznamenávajte, aby ste o ňom mohli klienta po terapii informovať a mohol si prečítať aké programy boli vyčistené a čo všetko ste identifikovali,
  .
 6. počas čistenia opakovane preverujte, či ste na klienta napojený a či ho čistíte bez zapojenia svojho ega a minimálne z úrovne žiariacej lásky. Po dokončení terapie sa od klienta odpojte (stačí si na to v duchu pomyslieť),
  .
 7. po ukončení terapie si zosumarizujte jej priebeh a výsledky z nej doručte klientovi.

Poznámky:

 • namiesto papiera si môžete priebeh terapie zapisovať do počítača – klientovi môžete následne výsledky vytlačiť resp. zaslať v elektronickej forme
 • buďte pripravený a ochotný klientovi poskytnúť možnosť si výstupy z terapie s vami odkonzultovať

Výhody diaľkových terapií

 • možnosť vykonať terapiu aj v prípade, že zdravotný stav klienta nedovoľuje osobný kontakt s terapeutom,
 • úspora času a cestovných nákladov (ak klienta delí od terapeuta veľká vzdialenosť),
 • diskrétnosť,
 • neprítomnosť klienta pri terapii znamená časovú flexibilitu na jej vykonanie terapeutom.

Záver

Ako môžete sami podľa uvedeného postupu vidieť, spôsob akým sa SRT terapia na diaľku vykonáva nie je vôbec komplikovaný. Ak budete mať spočiatku problém nabrať odvahu či dostatočnú sebadôveru na vykonanie takejto terapie, môžete si pomôcť tým, že si od klienta vyžiadate jeho fotografiu. Po pár terapiách sa v tejto oblasti určite zdokonalíte, veď nie nadarmo sa hovorí, že tréning robí majstra. Prajem vám s diaľkovými terapiami veľa úspechov.

O metóde Spiritual Response Therapy je všeobecne známe, že sa dá vykonávať nielen za osobnej účasti klienta, ale aj na diaľku bez jeho prítomnosti. Ak sa metódou SRT zaoberáte a ešte ste sa do diaľkových terapií nepúšťali alebo sa chcete v nich zdokonaliť, tento príspevok je určený práve vám.

Na to, aby ste sa mohli pustiť do vykonávania SRT terapií na diaľku, je samozrejme nutné, aby ste celkovo dobre poznali metodológiu práce s SRT a mali aj niekoľko osobných terapií už úspešne za sebou. Ak túto podmienku spĺňate, postupujte nasledovne:

1) na čistý papier si zapíšte osobné údaje klienta: jeho meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a prípadne môžete aj nejaký ďalší údaj, ktorý by klienta jednoznačne charakterizoval (môže to byť jeho prezývka, telefónne číslo, e-mail..),

2) pod tieto údaje si heslovite poznačte problémy, s ktorými sa na vás klient obrátil a ktoré by chcel v rámci terapie riešiť,

3) vykonajte procedúru nazvanú Príprava k práci (vyučuje sa na kurzoch SRT), ktorou sa pred prácou na klientovi vyčistíte, odosobníte, uzemníte a prečistíte vaše vzájomné väzby ako aj prípadnú podvedomú negativitu,

4) presvedčte sa, či duša klienta súhlasí s vykonaním SRT terapie. V prípade, že nesúhlasí, skúste vypátrať a prečistiť príčinu a všetky blokujúce energie, ktoré môžu tento jav spôsobovať. Ak sa vám ani po dodatočnom čistení nepodarí odstrániť dôvod nesúhlasu, SRT terapiu klientovi nevykonávajte. Odložte ju na neskôr resp. oslovte o pomoc skúsenejšieho SRT terapeuta,

5) postupujte podľa štandardnej čistiacej procedúry, ktorú ste sa na kurzoch SRT naučili a vyčistite klientovi všetky programy súvisiace s problémami, ktoré uviedol. Priebeh čistenia si zaznamenávajte, aby ste o ňom mohli klienta po terapii informovať a mohol si prečítať aké programy boli vyčistené a čo všetko ste identifikovali,

6) počas čistenia opakovane preverujte, či ste na klienta napojený a či ho čistíte bez zapojenia svojho ega a minimálne z úrovne žiariacej lásky. Po dokončení terapie sa od klienta odpojte (stačí si na to v duchu pomyslieť),

7) po ukončení terapie si zosumarizujte jej priebeh a výsledky z nej doručte klientovi.

Poznámky:
– namiesto papiera si môžete priebeh terapie zapisovať do počítača – klientovi môžete následne výsledky vytlačiť resp. zaslať v elektronickej forme.
– buďte pripravený a ochotný klientovi poskytnúť možnosť si výstupy z terapie s vami odkonzultovať.

Výhody diaľkových terapií:

možnosť vykonať terapiu aj v prípade, že zdravotný stav klienta nedovoľuje osobný kontakt s terapeutom,

úspora času a cestovných nákladov (ak klienta delí od terapeuta veľká vzdialenosť),

diskrétnosť,

neprítomnosť klienta pri terapii znamená časovú flexibilitu na jej vykonanie terapeutom.

Záver
Ako môžete sami podľa uvedeného postupu vidieť, spôsob akým sa SRT terapia na diaľku vykonáva nie je vôbec komplikovaný. Ak budete mať spočiatku problém nabrať odvahu či dostatočnú sebadôveru na vykonanie takejto terapie, môžete si pomôcť tým, že si od klienta vyžiadate jeho fotografiu. Po pár terapiách sa v tejto oblasti určite zdokonalíte, veď nie nadarmo sa hovorí, že tréning robí majstra. Prajem vám s diaľkovými terapiami veľa úspechov.

srt@srt.sk


Kľúčové slová:
 

Komentáre k článku

Najnovšie články