Kontakt

SRT v praxi – Angelika a jej divné pocity, zmietanie temnom

Počas Veľkonočných sviatkov ma skontaktovala klientka Angelika a požiadala ma, či by som sa jej za pomoci metódy SRT nepokúsil na diaľku pomôcť. Svoje problémy zadefinovala nasledovne: „Poslednú noc som vôbec nespala. Cítim sa tak nejak divne, vôbec nie som vo svojej koži. Mám pocit, že so mnou zmieta temno. Akokeby mi niekto chcel zle a bola som prekliata.“ Zobral som si do ruky meteoritické kyvadlo a pustil sa do práce plný zvedavosti čo mi táto terapia prinesie a s akým konkrétnym prípadom negativity sa u klientky stretnem.

SRT terapia sa u Angeliky niesla v pokojnom duchu.
Napojeniu na diaľku sa podvedomo vôbec nebránila a jej vnútro aktívne počas terapie spolupracovalo.

Keďže v minulosti už Angelika u mňa SRT terapiu absolvovala, nemusel som sa tentokrát hĺbkovo venovať každej jednej položke, ktorá sa v rámci SRT terapie rieši, ale zameral som sa hlavne na zdroje jej negatívnych pocitov.

1) kontrola na prítomnosť prebytočných duší

Angelika je spoločenská osoba so zvýšenou empatiou. Ako prvé som preto u nej skontroloval, či na seba nechtiac nenaviazala negatívnu energiu od iných žijúcich ľudí s ktorými sa za uplynulé obdobie stretla. Moje podozrenie sa potvrdilo a kyvadlo identifikovalo v jej aure prítomnosť „prebytočných duší“. Prečistil som dôvody, prečo si ich Angelika pritiahla a následne jej ich z jej aury odstránil. Nešlo v tomto prípade o nič mimoriadne – každý tretí človek, ktorý sa na terapiu dostaví, si v sebe drží nejakú tú negativitu od iných.

2) kontrola na prítomnosť negatívnych fragmentov z minulých životov

Moje ďalšie kroky u Angeliky smerovali ku kontrole toho čo má v podvedomí. Našiel som u nej v jej podvedomí fragmenty z jej minulých životov v podobe aktívnych negatívnych spomienok. Konkrétne išlo o traumatizujúcu skúsenosť z obdobia z pred niekoľkých 100 rokov kedy bola Angelika uviazaná na stĺpe a davy ľudí na ňu hlasno nadávali, kričali a hrešili. Za pomoci kyvadla a tabuliek som detailnejšie preskúmal okolnosti tejto udalosti, prečistil koreňové príčiny jej vzniku a spomienky na udalosť u Angeliky zneutralizoval.

3) kontrola na prítomnosť negatívnych informačných polí

Tretím zdrojom negativity, ktorý som u Angeliky identifikoval, bola prítomnosť informačného poľa mŕtvej osoby. Nie nadarmo sa hovorí, že o mŕtvych by sme sa nemali zhovárať, prehnane na nich myslieť a predstavovať si, že sa na nás dívajú a pomáhajú nám. Je to z dôvodu, aby sme nechtiac svojimi energiami nezaktivizovali spomienky, ktoré po nich zostali a nenatiahli na seba ich informačné pole. Angelika mala navyše tú smolu, že si pritiahla záznam už nežijúcej osoby, ktorá žila nešťastný život. Niet divu, že jej to nerobilo dobre. Za pomoci kyvadla som informačný záznam od Angeliky odpojil a vrátil na hrobné miesto osoby naspäť tam kam patrilo.

4) kontrola negativity prameniacej z disharmónie na úrovni orgánov tela

Po uprataní Angelikinej psychiky a podvedomia som na záver SRT terapie skontroloval, či prejavy negativity u Angeliky nevyvolávajú aj jej telesné orgány. Áno, je to tak, nevhodné emocionálne pocity môže mať človek aj vtedy ak má narušenú činnosť svojich telesných orgánov. Nie každý človek, ktorého trápi úzkosť či strach, je prípadom pre psychológa alebo psychiatra.

U Angeliky sa ukázalo, že má po energetickej stránke hlboký prepad energie v oblasti pravej obličky. Za pomoci Reiki som jej na dané miesto energiu doplnil a Angelike odporučil venovať zvýšenú pozornosť o túto oblasť tela.

Záver

Po odstránení všetkých 4 zdrojov negativity mi test kyvadlom ukázal, že nie je potrebné nič ďalšie u Angeliky riešiť. S pocitom dobre vykonanej práce som terapiu ukončil a s jej výsledkami som Angeliku oboznámil. Angelike sa po terapii ihneď uľavilo a zvyšok sviatkov už strávila v relatívnej pohode v kruhu svojich najbližších.

srt@srt.sk


Kľúčové slová:
 

Komentáre k článku

Najnovšie články