Kontakt

Ako sa stať dobrým SRT terapeutom

Ak ste sa metódou SRT inšpirovali natoľko, že ste sa rozhodli ísť na kurz, k vášmu rozhodnutiu vám blahoželám. Kurzom sa výuka SRT nekončí. Ak chcete poskytovať kvalitné terapie, je potrebné na sebe neustále pracovať a dennodenne byť s SRT-čkom v kontakte. Na základe svojej dlhoročnej praxe a stovkách vykonaných terapií som zhrnul svoje poznatky ako byť dobrým SRT terapeutom v nasledujúcich bodoch.

1. vedieť sa odosobniť a byť počas terapie neutrálny

Na kurzoch SRT sa nie nadarmo veľa času venuje výuke toho, ako byť čo najlepšie pripravený na prácu s SRT. V rámci toho sa človek učí ako sa napojiť na svoje vyššie ja. Čím je terapeut lepšie napojený na svoje vyššie ja, tým sa aj jeho terapia stáva efektívnejšou a výsledky sú presnejšie. Byť napojený na vyššie ja v praxi znamená byť čo najviac odosobnený a odpojený od vplyvu svojho ega.

Táto rada je alfou a omegou každej dobrej vykonanej SRT terapie. Pred každou terapiou si na ňu spomeňte a venujte jej dostatok času.

2. dopĺňať si vedomosti z SRT spravodajov a kurzov

Asociácia SRA, ktorá metódu Spiritual Response Therapy formálne zastrešuje, vydáva každý mesiac spravodaj Ascension s novinkami z tejto oblasti. Obsahuje cenné inšpirácie a skúsenosti od iných terapeutov, ktoré vám môžu byť nápomocné a posunú vás v SRT ďalej.

Vedomosti si môžete dopĺňať aj tým, že sa opätovne prihlásite na kurz, ktorý ste už absolvovali, no zvolíte si iného lektora. Každý lektor obvykle dáva do svojich kurzov aj svoje vlastné poznatky, ktoré vás môžu obohatiť. Okrem základného kurzu SRT 1, existuje aj kurz pre pokročilých SRT 2, ako aj kurz SPR čiže Spiritual Restructuring, ktoré vám rozšíria pole vašich znalostí.

3. byť otvorený novým poznatkom a vlastným výskumom

Pri práci na klientovi sa vám môže niekedy stať, že klient potrebuje vyčistiť program, ktorý sa na SRT tabuľkách nenachádza. Ak sa vám ho podarí identifikovať, môžete si ho doplniť do existujúcich tabuliek resp. si vytvorte svoje vlastné tabuľky.

4. nevykonávať SRT terapie za určitých okolností

SRT terapeut nie je lekár. Má právo odmietnuť vykonanie terapie klientovi, ktorý trpí akútnymi fyzickými alebo psychickými problémami. Terapeut by mal navrhnúť klientovi odklad terapie a odporučiť mu čo najskôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Ak má sám terapeut zdravotné problémy alebo sa necíti fit, je unavený, nervózny či emocionálne nevyrovnaný, mal by taktiež odložiť vykonanie SRT terapie pre klienta na neskôr kým sa sám nedá do poriadku.

5. pristupovať ku klientovi individuálne, vedieť načúvať a byť diskrétny

Človek má dve uši, ale len jedny ústa. Ak vás klient osloví so svojimi problémami, pokúste sa ho nezaujato vypočuť a vhodne zvolenými otázkami naviesť na to, aby ste zistili čo ho skutočne trápi. Každý klient je individuálny a neexistujú dvaja ľudia s úplne rovnakým spektrom problémov. Tým, že sa klient zo svojich problémov vyspovedá, si nielen duševne uľaví, ale vás aj dobre navedie na oblasti, na ktoré by ste sa počas terapie mali zamerať. Rešpektujte tiež súkromie klienta a informácie, ktoré vám o sebe poskytol považujte za dôverné.

srt@srt.sk


Kľúčové slová:
 

Komentáre k článku

Najnovšie články