Kontakt

SRT v praxi – zlé vzťahy v rodine a nepochopenie

„Vo svojich 16.rokoch som svojim rodičom (kresťanom) oznámila, že už nebudem chodiť do kostola. Odvtedy nastalo akoby vyhostenie z rodiny, ktoré tichou formou pokračuje dodnes. Do kariet hrá rodičom aj sestra, ktorá sa na strednej škole dala k extrémnej forme kresťanstva. Od tej doby sa naše sesterské vzťahy, ktoré sa začali trocha zlepšovať ako dospievala, úplne zablokovali. Rada by som sa odpútala od rodinnej karmy, prestala opakovať vzorce svojich rodičov a začala žiť slobodnejšie a nezávislo.“

„V minulosti som rodinné vzťahy už čistila aj pomocou kineziológie, regresu, šamanizmu a reiki. Ale stále mám pocit, že je tam niečo nedoriešené. Akoby tam bol taký jedovatý korienok, z ktorého to znova po čase vyklíči. Asi je dôležité spomenúť, že mám 3 starších potratených súrodencov a všetci siedmi súrodenci môjho dedka zomreli ako deti.“

S problémovými medziľudskými vzťahmi v rodine sa stretol v živote už asi každý. Svoju rodinu si pri narodení človek nevyberá a keďže je s ňou väčšinou v priamom kontakte, je zrejmé, že sa problémom nedá vyhnúť a časom sa môžu vyskytnúť. Niekedy sa ich darí riešiť otvorenou komunikáciou, inokedy sa to nedarí a problémy sa začnú nabaľovať. SRT dokáže pomôcť a anulovať nežiadúce vplyvy prameniace z predošlých generácii rodu.

Výsledky z priebehu terapie klientky uvádzam v chronologickom poradí v skrátenej podobe. Ak niektorým pojmom nerozumiete, odporúčam preštudovať knihu Osvobození duše od Roberta Detzlera. Kvôli zachovaniu súkromia, bude klientka vystupovať pod menom Monika.

Priebeh terapie – VÝSLEDKY

Oblasť I. Vplyv mŕtvych predkov
Existujú negatívne vplyvy mŕtvych predkov na Moniku? (áno)

Vplyv dedka z maminej strany:
Tab. 11 – program: vzájomná závislosť rôznych aspektov duše
Tab. 21 – program: skryté programy, záležitosti, 9999

Vplyv dedka z otcovej strany:
Tab. 29 – program: vyjadrovanie vedomia ducha
Tab. 21 – program: otvorenie sa prijímaniu väčšieho dobra

Vplyv potratených súrodencov:
Tab.29 – program: kráľ kráľov

Prosím o ich prečistenie (vykonané)

Oblasť II. Vplyv žijúcich predkov
Existujú negatívne predstavy (mamy, otca, babiek) o tom akým smerom by mala ísť Monika? (áno)

Tab. 30 – program: prúd života
Prosím o jeho prečistenie (vykonané)

Oblasť III. Vzájomné vzťahy medzi Monikou a jej rodinou

Monika a babka z maminej strany
Tab. 21 – program: 13 tiel a 18 mysli
Tab. 31 – program: Jakubov rebrík

Monika a jej matka
Tab. 29 – program: faktory kráľovny života

Monika a jej sestra
Tab. 26 – program: neexistuje súd
Tab. 29 – program: prvé astrálne telo (vedomá myseľ)
Tab. 27 – program: zmyslom je nanebovstúpenie

Prosím o ich prečistenie (vykonané)

Je možné spáliť korene príčin týchto problémov? (áno)

Existujú negatívne vplyvy a energie vznikajúce ako interakcia všetkých energií danej rodiny? (áno)
Tab. 29 – program: vyjadrovanie vedomia (duch)
Tab. 29 – program: emocionálne telo (vedomá myseľ)

Prosím o ich prečistenie (vykonané)

Spätná väzba od klientky týždeň po terapii

Po pár dňoch som si počas telefonátu s otcom uvedomila, že jeho negativistický a depresívny prejav je kvôli jeho vlastným veciam, v ktorých sa umára. Predtým som to brala osobne, no akosi mi v jednom momente došlo, že toto sú jeho veci a mňa sa to netýka. Naopak, videla som to s nadhľadu, v akých labyrintoch blúdi a chápala som to. Skôr mi ho prišlo ľúto, že je toho na neho veľa.

Sestra mala tento týždeň niečo ako žlčníkové záchvaty, vracanie, bolesti brucha. Nechcem tým glorifikovať SRT ako nástroj na zlikvidovanie negatívnych členov rodiny, ale s priateľom sme filozofovali, či to nemôže byť v rámci čistenia od tých pút a programov. Niekde som čítala, že keď sa čistia záležitosti ega, resp. ego bojuje proti oslobodeniu duše, prejavuje sa to často na fyzickej úrovni ako bolesti brucha a tráviace ťažkosti (žlčník = hnev). Žeby jej trocha vychádzal na povrch, čistil sa?

Najlepšie na mňa zapôsobil dnešný telefonát s mamou. Len som si s ňou chcela ujasniť niečo organizačné, na týždeň keď prídeme. Bola sama doma. Nakoniec to vyústilo do otvoreného, veľmi pozitívneho rozhovoru, kde sa mi veľmi otvorene priznala, že bojuje s otcovou submisivitou a nevie čo má robiť, že to nemá komu povedať. Taký rozhovor, aký sme asi nikdy nemali – v takej príjemnej slobodnej a pozitívnej energii, ako dve priateľky. Keď sme sa lúčili, zakončila to, že „dobre láska moja, maj sa..“. Nikdy ma takto neoslovovala.

Po ďalších 2 týždňoch

Včera som navštívila s mojim priateľom moju rodinu. Atmosféra už bola iná, pokojnejšia. Bavili sme sa otvorenejšie, akoby tam už nebola tá aura výčitiek a nevypovedaných vecí. Ešte raz vďaka za terapiu.

srt@srt.sk


Kľúčové slová:
 

Komentáre k článku

Najnovšie články