Kontakt

SRT v praxi – kaziaca sa technika, uzatvorenosť, neúspech

„Odkedy hrávam s mojou novou kapelou, tak sa mi nápadne všetko kazí – všetko mechanické a aj elektrické, každú chvíľu niečo nosím do opravy. Smola je, že sa to vždy udeje akurát na pódiu keď mám koncert. Je to asi malichernosť, no už mám kvôli tomu depresie a neviem čo si mám o tom myslieť, či to je nejaké znamenie alebo som prekliaty. Takisto sa uzatváram a vravia mi, že som zahľadený do seba, čo je v podstate pravda, ale je to okolnosťami. Ako keby mi preskakovalo.“

Toto bol popis problémov jedného z mojich klientov, ktorý sa na mňa nedávno obrátil, aby som mu pomohol pomocou metódy Spiritual Response Therapy. Už z popisu bolo zjavné, že pôjde o zaujímavý prípad a výsledky z priebehu terapie to potvrdili.

Výsledky uvádzam v chronologickom poradí v skrátenej podobe. Ak niektorým pojmom v nich nerozumiete, odporúčam vám preštudovať knihu Osvobození duše od Roberta Detzlera, kde sú detailne popísané. Kvôli zachovaniu klientovho súkromia, bude klient v ďalšom texte vystupovať pod menom Jozef.

Priebeh terapie – výsledky

Súhlasí duša Jozefa s vykonaním SRT terapie? (nie)
Je možné prečistiť dôvody nesúhlasu bez toho, aby sme zisťovali o nich viac informácií? (áno)
Prosím o prečistenie (vykonané)

Sú na tabuľkách 1-31 prítomné negatívne programy spôsobujúce uvádzané problémy? (áno)

Tab.28 – program: Uvoľnenie zlosti na všetkých úrovniach
Tab.14 – program: Iné duše pripútane k duši
Prosím o ich prečistenie (vykonané)

Sú prítomné medziprogramy negatívne pôsobiace na Jozefa? (áno)
Prosím o prečistenie (vykonané)

Aká je aktuálna úroveň radosti Jozefa? (pohybuje sa v rozmedzí 10-20%)
Nachádzajú sa dôvody blokujúce Jozefovu radosť na tabuľkách 1-31? (áno)

Tab.6A – program: Oddelenie (separácia)
Prosím o prečistenie (vykonané, úroveň radosti 100%)

Aká je aktuálna úroveň negatívnej reaktívnej energie Jozefa? (pohybuje sa v rozmedzí 20-30%)
Prosím o prečistenie (vykonané, úroveň negatívnej reaktívnej energie 0%)

Aký vek ma naplánované jeho vnútorné dieťa? (pohybuje sa v rozmedzí 30-50 rokov)
Nachádzajú sa dôvody spôsobujúce tento stav na tabuľkách 1-31? (áno)

Tab.23 – program: Alternatívne životné cesty a korene príčin
Tab.26 – program: Závoj je prehliadnutý
Prosím o ich prečistenie (vykonané, plánovaný vek 100+ rokov)

Potrebuje Jozef duchovné nakopnutie? (áno)
Prosím o duchovné nakopnutie (vykonané)

Aká je aktuálna energetická úroveň Jozefa? (pohybuje sa v rozsahu 30-50%)
Nachádzajú sa dôvody spôsobujúce tento stav na tabuľkách 1-31? (áno)

Tab.23 – program: Denná akumulácia energie
Prosím o prečistenie (vykonané, úroveň energie 100%)

Sú na tab. 1-31 prítomné ešte nejaké negatívne programy spôsobujúce Jozefovi problémy? (nie)
Existujú iné dôvody týchto problémov? (áno)

Program: Túžba byť ovládaný
Program: Éterické jazvy
Prosím o ich prečistenie (vykonané)

Nachádza sa úroveň vedomia duše Jozefa nad úrovňou žiariacej lásky? (áno)
Zotrvá duša v tejto úrovni dlhodobo? (áno)
Súhlasí duša Jozefa s dnešnou terapiou? (áno)

Spätná väzba od klienta po mesiaci od terapie

Po čistení sa udiali radikálne zmeny v mojom živote. Najprv prišli stavy depresií, ktoré sa striedali s návalmi radosti. Potom som začal badať nárast záujmu o mňa u žien (toto sa mi fakt ešte po SRT nestalo). Krátko na to som si našiel novú priateľku a dal som v práci (ktorá ma aj tak nebavila) výpoveď. Teraz si idem dokončiť 2.stupeň štúdia na VŠ, aby som získal titul Mgr. Neviem či je to vďaka SRT, ale naozaj som sa cítil potom zvláštne, ako keby sa niečo menilo – začal som sa správať oveľa viac spontánne…

srt@srt.sk


Kľúčové slová:
 

Komentáre k článku

Najnovšie články